दिनहरु
२०७८ बैशाख महत्वपूर्ण दिनहरु
  • १: नयाँ वर्ष
  • ८: राम नवमी
  • ११: लोकतन्त्र दिवस
  • १२: महावीर जयन्ती
  • १८: मजदुर दिवस
  • २८: आमाको मुख हेर्ने दिन
  • ३१: अक्षय तृतीया
पूर्णिमा: १४
औंसी: २८
बिबाह: १०, ११, १७, २४ ब्रतबन्ध:
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nfs/c08/h05/mnt/123907/domains/nepcal.com/html/m_e_j3.php on line 472
- पास्नी: ६, २०, ३१
 
२०७८ बैशाख
Apr/May 2021
सो
मं
बु
बि
शु
३०
12
३१
13
15
16
17
18
19
20
22
१३
26
१४
27
१५
28
१६
29
१७
30
१९
2
२०
3
२१
4
२२
5
२३
6
२५
8
२६
9
२७
10
२९
12
३०
13
३१
14