Nepali Calendar
दिनहरु
२०८० मंसिर महत्वपूर्ण दिनहरु
  • ३: छट पूजा
  • ११: गुरु नानक जयन्ती
  • १७: अपाङ्ग दिवस
  • २५: बाला चतुर्दशी
पूर्णिमा: ११
औंसी: २६
बिबाह: १२, १३, १८, २१, २३, २८, २९, ३० ब्रतबन्ध: पास्नी: १३, २१, २९
 
२०८० मंसिर
Nov/Dec 2023
सो
मं
बु
बि
शु
२६
12
२७
13
२८
14
२९
15
३०
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
१०
26
११
27
१२
28
१३
29
१४
30
१५
1
१६
2
१७
3
१८
4
१९
5
२०
6
२१
7
२२
8
२३
9
२४
10
२५
11
२६
12
२७
13
२८
14
२९
15
३०
16