Nepali Calendar
दिनहरु
२०७८ बैशाख महत्वपूर्ण दिनहरु
  • १: नयाँ वर्ष
  • ८: राम नवमी
  • ११: लोकतन्त्र दिवस
  • १२: महावीर जयन्ती
  • १८: मजदुर दिवस
  • २८: आमाको मुख हेर्ने दिन
  • ३१: अक्षय तृतीया
पूर्णिमा: १४
औंसी: २८
बिबाह: १०, ११, १७, २४ ब्रतबन्ध:
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nfs/c08/h05/mnt/123907/domains/nepcal.com/html/m_e_j2.php on line 508
- पास्नी: ६, २०, ३१
 
२०७८ बैशाख
Apr/May 2021
सो
मं
बु
बि
शु
२९
11
३०
12
३१
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
१०
23
११
24
१२
25
१३
26
१४
27
१५
28
१६
29
१७
30
१८
1
१९
2
२०
3
२१
4
२२
5
२३
6
२४
7
२५
8
२६
9
२७
10
२८
11
२९
12
३०
13
३१
14
15