Nepali Calendar
दिनहरु
२०८१ जेष्ठ महत्वपूर्ण दिनहरु
  • १०: वैशाख पूर्णिमा
  • १५: गणतन्त्र दिवस
पूर्णिमा: १०
औंसी: २४
बिबाह: ब्रतबन्ध: पास्नी:
 
२०८१ जेष्ठ
May/Jun 2024
सो
मं
बु
बि
शु
३०
12
३१
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
१०
23
११
24
१२
25
१३
26
१४
27
१५
28
१६
29
१७
30
१८
31
१९
1
२०
2
२१
3
२२
4
२३
5
२४
6
२५
7
२६
8
२७
9
२८
10
२९
11
३०
12
३१
13
३२
14
15