दिनहरु
२०७६ बैशाख महत्वपूर्ण दिनहरु
  • १: नयाँ वर्ष
  • ४: महावीर जयन्ती
  • ११: लोकतन्त्र दिवस
  • १८: मजदुर दिवस
  • २१: आमाको मुख हेर्ने दिन
  • २४: अक्षय तृतीया
पूर्णिमा: ६
औंसी: २१
बिबाह: ३, ४, ५, ६, ७, ८, १८, २३, २४, २९, ३१ ब्रतबन्ध: - पास्नी: ४, १३, १९
 
२०७६ बैशाख
Apr/May 2019
सो
मं
बु
बि
शु
18
19
20
21
22
१०
23
१२
25
१३
26
१४
27
१५
28
१६
29
१९
2
२०
3
२२
5
२३
6
२४
7
२५
8
२६
9
२७
10
२८
11
२९
12
३०
13
३१
14
16
17