दिनहरु
२०७८ माघ महत्वपूर्ण दिनहरु
  • १: तिलको लड्डु खाने दिन
  • ३: श्री स्वस्थानी पूर्णिमा
  • १९: सोनम् ल्होसार
  • २२: सरस्वती पूजा
  • २३: सरस्वती पूजा
पूर्णिमा: ३
औंसी: १८
बिबाह: ८, ११, १३, २२, २३, २७, २८ ब्रतबन्ध: २०, २८ पास्नी: १३, २०, २४, २८
 
२०७८ माघ
Jan/Feb 2022
सो
मं
बु
बि
शु
२५
9
२६
10
२७
11
२८
12
३०
14
16
18
19
20
21
22
23
१०
24
११
25
१२
26
१३
27
१५
29
१६
30
१७
31
१८
1
२०
3
२१
4
२४
7
२५
8
२७
10
२८
11