दिनहरु
२०७६ कार्तिक महत्वपूर्ण दिनहरु
  • ८: धन तेरस
  • ९: काग तिहार
  • १०: लक्ष्मी पूजा
  • ११: गाई / गोरु तिहार
  • १२: भाई टिका
  • १६: छट पूजा
  • २५: फाल्गुनन्द जयन्ती
  • २६: गुरु नानक जयन्ती
पूर्णिमा: २६
औंसी: ११
बिबाह: - ब्रतबन्ध: - पास्नी: १३, २८, २९
 
२०७६ कार्तिक
Oct/Nov 2019
सो
मं
बु
बि
शु
२७
14
२८
15
२९
16
19
20
21
22
23
११
28
१३
30
१४
31
१५
1
१७
3
१८
4
१९
5
२०
6
२१
7
२३
9
२४
10
२७
13
२८
14
२९
15
३०
16