दिनहरु
२०७३ फागुन महत्वपूर्ण दिनहरु
  • ७: प्रजातन्त्र दिवस 
  • १३: महा शिवरात्रि
  • १६: ग्याल्बो ल्होसार
  • २५: नारी दिवस
  • २९: होली
  • ३०: तराईमा होली
पूर्णिमा: २९
औंसी: १५
बिबाह: ३, ७, १२, १७, २१, २९, ३० ब्रतबन्ध: २, ४ पास्नी: ४, १३
 
२०७३ फागुन
Feb/Mar 2017
सो
मं
बु
बि
शु
13
15
16
17
18
19
20
१०
21
१२
23
१४
25
१५
26
१७
28
१८
1
१९
2
२०
3
२१
4
२२
5
२३
6
२४
7
२६
9
२७
10
२८
11
15
16
17
18