दिनहरु
२०७५ फागुन महत्वपूर्ण दिनहरु
  • २: भ्यालेन्टाइन डे
  • ७: प्रजातन्त्र दिवस
  • २०: महा शिवरात्रि
  • २३: ग्याल्बो ल्होसार
  • २४: नारी दिवस
पूर्णिमा: ७
औंसी: २२
बिबाह: १, २, ७, ८, ९, १०, १३, १४, २३, २४, २५, २८, २९ ब्रतबन्ध: ९ पास्नी: ९, २०, २४
 
२०७५ फागुन
Feb/Mar 2019
सो
मं
बु
बि
शु
२८
11
२९
12
15
17
18
20
21
१०
22
११
23
१२
24
१३
25
१४
26
१५
27
१६
28
१७
1
१९
3
२१
5
२२
6
२५
9
२६
10
२७
11
२८
12
२९
13
३०
14
16