दिनहरु
२०७४ बैशाख महत्वपूर्ण दिनहरु
  • १: नयाँ वर्ष
  • ११: लोकतन्त्र दिवस
  • १३: आमाको मुख हेर्ने दिन
  • १६: अक्षय तृतीया
  • १८: मजदुर दिवस
  • २७: बुद्ध पूर्णिमा
पूर्णिमा: २७
औंसी: १३
बिबाह: २, ५, १७, २३, २४, २५, २६, २८, २९ ब्रतबन्ध: १७, २२, २९ पास्नी: २५, २९
 
२०७४ बैशाख
Apr/May 2017
सो
मं
बु
बि
शु
२८
10
२९
11
३०
12
३१
13
15
16
17
18
19
20
21
१०
23
१२
25
१४
27
१५
28
१६
29
१७
30
१९
2
२०
3
२१
4
२२
5
२४
7
२५
8
२६
9
२८
11
२९
12
३०
13
३१
14
16
17
18
19
20