दिनहरु
२०७४ माघ महत्वपूर्ण दिनहरु
  • १: तिलको लड्डु खाने दिन
  • ४: सोनम् ल्होसार
  • ८: सरस्वती पूजा
  • १६: सहिद दिवस
पूर्णिमा: १७
औंसी: २,३
बिबाह: २४ ब्रतबन्ध: - पास्नी: ८, १०, २२
 
२०७४ माघ
Jan/Feb 2018
सो
मं
बु
बि
शु
३०
14
16
17
19
20
21
23
१०
24
१२
26
१४
28
१५
29
१६
30
१७
31
१८
1
१९
2
२०
3
२१
4
२२
5
२३
6
२४
7
२५
8
२६
9
२७
10
२९
12
15
17