दिनहरु
२०७५ पौष महत्वपूर्ण दिनहरु
  • ७: उधौली पर्व
  • १०: क्रिसमस
  • १५: तमु ल्होसार
  • १७: नयाँ वर्ष (एडी)
  • २२: तोल् ल्होसार
पूर्णिमा: ७
औंसी: २१,२२
बिबाह: - ब्रतबन्ध: - पास्नी: २, १६, १९, २५
 
२०७५ पौष
Dec/Jan 2018/2019
सो
मं
बु
बि
शु
17
19
20
21
22
23
24
११
26
१२
27
१३
28
१४
29
१६
31
१८
2
१९
3
२०
4
२१
5
२३
7
२४
8
२५
9
२६
10
२७
11
२८
12
२९
13
३०
14
16
18
19