दिनहरु
२०७६ मंसिर महत्वपूर्ण दिनहरु
  • ९: बाला चतुर्दशी
  • १५: विवाह पञ्चमी
  • १७: अपाङ्ग दिवस
  • २६: उधौली पर्व
पूर्णिमा: २६
औंसी: १०
बिबाह: ३, ६, १२, १४, १९, २०, २१, २५ ब्रतबन्ध: - पास्नी: २०
 
२०७६ मंसिर
Nov/Dec 2019
सो
मं
बु
बि
शु
18
19
20
21
24
25
१०
26
११
27
१२
28
१३
29
१४
30
१६
2
१८
4
१९
5
२०
6
२१
7
२३
9
२४
10
२५
11
२६
12
२७
13
२८
14
२९
15
३०
16
18
19
20
21