दिनहरु
२०७५ असोज महत्वपूर्ण दिनहरु
  • ३: संविधान दिवस
  • ८: ईन्द्रजात्रा
  • १६: जितिया पर्व
  • २४: घटस्थापना
  • ३०: फूलपाती
  • ३१: महा अष्ठमी
पूर्णिमा: ९
औंसी: २३
बिबाह: - ब्रतबन्ध: - पास्नी: ११, २५
 
२०७५ असोज
Sep/Oct 2018
सो
मं
बु
बि
शु
३१
16
18
21
22
23
१०
26
११
27
१२
28
१३
29
१४
30
१५
1
१७
3
१८
4
२०
6
२१
7
२२
8
२३
9
२५
11
२६
12
२७
13
२८
14
२९
15
३१
17