दिनहरु
२०७४ मंसिर महत्वपूर्ण दिनहरु
  • १: बाला चतुर्दशी
  • ७: विवाह पञ्चमी
  • १७: अपाङ्ग दिवस
  • १७: योमरी पुन्हि
पूर्णिमा: १७
औंसी: २
बिबाह: ६, ७, १२, १७, १८, २५ ब्रतबन्ध: - पास्नी: ७, १५
 
२०७४ मंसिर
Nov/Dec 2017
सो
मं
बु
बि
शु
२६
12
२७
13
२९
15
३०
16
18
19
20
21
22
24
25
१०
26
११
27
१२
28
१४
30
१६
2
१८
4
१९
5
२०
6
२१
7
२२
8
२३
9
२४
10
२५
11
२६
12
२८
14
२९
15