दिनहरु
२०७१ माघ महत्वपूर्ण दिनहरु
  • १: तिलको लड्डु खाने दिन
  • ७: सोनम् ल्होसार
  • ११: सरस्वती पुजा
  • १६: सहिद दिवस
पूर्णिमा: २०
औंसी: ६
बिबाह: १६, १७, २७, २८ ब्रतबन्ध: ८, १६, २३ पास्नी: ८, २८
 
२०७१ माघ
Jan/Feb 2015
सो
मं
बु
बि
शु
२०७१ पौष
२७
11
षष्ठी
Nepali Calendar
२७
11
२०७१ पौष
२८
12
सप्तमी
Nepali Calendar
२८
12
२०७१ पौष
२९
13
अष्ठमी
Nepali Calendar
२९
13
२०७१ पौष
३०
14
नवमी
Nepali Calendar
३०
14
२०७१ माघ
मकर संक्रान्ती
15
दशमी
Nepali Calendar
15
२०७१ माघ
षट्तिला एकादशी
16
एकादशी
Nepali Calendar
16
२०७१ माघ
17
द्वादशी
Nepali Calendar
17
२०७१ माघ
18
त्रयोदशी
Nepali Calendar
18
२०७१ माघ
19
चतुर्दशी
Nepali Calendar
19
२०७१ माघ
20
औंशी
Nepali Calendar
20
२०७१ माघ
सोनम् ल्होसार
21
प्रतिपदा
Nepali Calendar
21
२०७१ माघ
22
द्वितीया
Nepali Calendar
22
२०७१ माघ
23
तृतिया
Nepali Calendar
23
२०७१ माघ
१०
24
चतुर्थी
Nepali Calendar
१०
24
२०७१ माघ
सरस्वती पुजा
श्री पञ्चमी
११
25
पञ्चमी
Nepali Calendar
११
25
२०७१ माघ
रथ सप्तमी
सुर्य जयन्ती
१२
26
सप्तमी
Nepali Calendar
१२
26
२०७१ माघ
भिष्म अष्ठमी
होलोकस्ट स्मारक दिवस
१३
27
अष्ठमी
Nepali Calendar
१३
27
२०७१ माघ
दोर्ण नवमी
१४
28
नवमी
Nepali Calendar
१४
28
२०७१ माघ
शल्य दशमी
१५
29
दशमी
Nepali Calendar
१५
29
२०७१ माघ
भिमा एकादशी
सहिद दिवस
१६
30
एकादशी
Nepali Calendar
१६
30
२०७१ माघ
भिष्म द्वादशी 
१७
31
द्वादशी
Nepali Calendar
१७
31
२०७१ माघ
१८
1
त्रयोदशी
Nepali Calendar
१८
1
२०७१ माघ
१९
2
चतुर्दशी
Nepali Calendar
१९
2
२०७१ माघ
श्री स्वस्थानी ब्रतसमाप्ती
२०
3
पूर्णिमा
Nepali Calendar
२०
3
२०७१ माघ
क्यान्सर दिवस 
२१
4
प्रतिपदा
Nepali Calendar
२१
4
२०७१ माघ
२२
5
प्रतिपदा
Nepali Calendar
२२
5
२०७१ माघ
२३
6
द्वितीया
Nepali Calendar
२३
6
२०७१ माघ
२४
7
तृतिया
Nepali Calendar
२४
7
२०७१ माघ
२५
8
चतुर्थी
Nepali Calendar
२५
8
२०७१ माघ
२६
9
पञ्चमी
Nepali Calendar
२६
9
२०७१ माघ
२७
10
षष्ठी
Nepali Calendar
२७
10
२०७१ माघ
२८
11
सप्तमी
Nepali Calendar
२८
11
२०७१ माघ
२९
12
अष्ठमी
Nepali Calendar
२९
12
२०७१ फागुन
कुम्भ संक्रान्ती
रेडियो दिवस 
13
नवमी
Nepali Calendar
13
२०७१ फागुन
भ्यालेन्टाइन डे
14
दशमी
Nepali Calendar
14