Nepali Calendar
दिनहरु
२०७२ माघ महत्वपूर्ण दिनहरु
  • १: तिलको लड्डु खाने दिन
  • १६: सहिद दिवस
  • २६: सोनम् ल्होसार
पूर्णिमा: १०
औंसी: २५
बिबाह: १९, २१, २८ ब्रतबन्ध: २७ पास्नी: १५, २०, २७
 
२०७२ माघ
Jan/Feb 2016
सो
मं
बु
बि
शु
२६
10
२७
11
२८
12
२९
13
३०
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
१०
24
११
25
१२
26
१३
27
१४
28
१५
29
१६
30
१७
31
१८
1
१९
2
२०
3
२१
4
२२
5
२३
6
२४
7
२५
8
२६
9
२७
10
२८
11
२९
12
13