Nepali Calendar
दिनहरु
२०७४ श्रावन महत्वपूर्ण दिनहरु
  • १३: नाग पञ्चमी
  • १५: खिर खाने दिन
  • २२: मित्रता दिवस
  • २४: गाईजात्रा
  • ३०: श्री कृष्ण जन्माष्ठमी
पूर्णिमा: २३
औंसी: ८
बिबाह: - ब्रतबन्ध: - पास्नी: ६, १३, १८, २५
 
२०७४ श्रावन
Jul/Aug 2017
सो
मं
बु
बि
शु
16
17
18
19
20
21
22
23
24
१०
25
११
26
१२
27
१३
28
१४
29
१५
30
१६
31
१७
1
१८
2
१९
3
२०
4
२१
5
२२
6
२३
7
२४
8
२५
9
२६
10
२७
11
२८
12
२९
13
३०
14
३१
15
३२
16
17
18
19