Nepali Calendar
दिनहरु
२०७३ फागुन महत्वपूर्ण दिनहरु
  • ७: प्रजातन्त्र दिवस 
  • १३: महा शिवरात्रि
  • १६: ग्याल्बो ल्होसार
  • २५: नारी दिवस
  • २९: होली
  • ३०: तराईमा होली
पूर्णिमा: २९
औंसी: १५
बिबाह: ३, ७, १२, १७, २१, २९, ३० ब्रतबन्ध: २, ४ पास्नी: ४, १३
 
२०७३ फागुन
Feb/Mar 2017
सो
मं
बु
बि
शु
12
13
14
15
16
17
18
19
20
१०
21
११
22
१२
23
१३
24
१४
25
१५
26
१६
27
१७
28
१८
1
१९
2
२०
3
२१
4
२२
5
२३
6
२४
7
२५
8
२६
9
२७
10
२८
11
२९
12
३०
13
14
15
16
17
18