Nepali Calendar
दिनहरु
२०७६ माघ महत्वपूर्ण दिनहरु
  • १: तिलको लड्डु खाने दिन
  • ११: सोनम् ल्होसार
  • १६: सरस्वती पूजा
पूर्णिमा: २६
औंसी: १०
बिबाह: २, ४, १५, १६, १७, २१, २६, २७, २९ ब्रतबन्ध: १२, १३, १६ पास्नी: ३, १३, १६
 
२०७६ माघ
Jan/Feb 2020
सो
मं
बु
बि
शु
२७
12
२८
13
२९
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
१०
24
११
25
१२
26
१३
27
१४
28
१५
29
१६
30
१७
31
१८
1
१९
2
२०
3
२१
4
२२
5
२३
6
२४
7
२५
8
२६
9
२७
10
२८
11
२९
12
13
14
15