दिनहरु
२०७१ पौष महत्वपूर्ण दिनहरु
  • १०: क्रिसमस
  • १५: तमु ल्होसार
  • १७: नयाँ वर्ष (एडी)
  • १८: तोल् ल्होसार
  • २१: श्री स्वस्थानी ब्रतारम्भ
पूर्णिमा: २१
औंसी: ७
बिबाह: - ब्रतबन्ध: - पास्नी: ९, ११, २३
 
२०७१ पौष
Dec/Jan 2014/2015
सो
मं
बु
बि
शु
२०७१ मंसिर
२८
14
अष्ठमी
Nepali Calendar
२८
14
२०७१ मंसिर
२९
15
नवमी
Nepali Calendar
२९
15
२०७१ पौष
धनु संक्रान्ती
16
नवमी
Nepali Calendar
16
२०७१ पौष
17
दशमी
Nepali Calendar
17
२०७१ पौष
सफला एकादशी
प्रबासी दिवस
18
एकादशी
Nepali Calendar
18
२०७१ पौष
19
द्वादशी
Nepali Calendar
19
२०७१ पौष
मानव एकता दिवस
20
त्रयोदशी
Nepali Calendar
20
२०७१ पौष
21
चतुर्दशी
Nepali Calendar
21
२०७१ पौष
22
औंशी
Nepali Calendar
22
२०७१ पौष
23
द्वितीया
Nepali Calendar
23
२०७१ पौष
24
तृतिया
Nepali Calendar
24
२०७१ पौष
क्रिसमस
१०
25
चतुर्थी
Nepali Calendar
१०
25
२०७१ पौष
११
26
पञ्चमी
Nepali Calendar
११
26
२०७१ पौष
१२
27
षष्ठी
Nepali Calendar
१२
27
२०७१ पौष
१३
28
सप्तमी
Nepali Calendar
१३
28
२०७१ पौष
१४
29
अष्ठमी
Nepali Calendar
१४
29
२०७१ पौष
तमु ल्होसार
१५
30
नवमी
Nepali Calendar
१५
30
२०७१ पौष
१६
31
दशमी
Nepali Calendar
१६
31
२०७१ पौष
पुत्रदा एकादशी
नयाँ वर्ष (एडी)
१७
1
एकादशी
Nepali Calendar
१७
1
२०७१ पौष
तोल् ल्होसार
१८
2
द्वादशी
Nepali Calendar
१८
2
२०७१ पौष
१९
3
त्रयोदशी
Nepali Calendar
१९
3
२०७१ पौष
२०
4
चतुर्दशी
Nepali Calendar
२०
4
२०७१ पौष
श्री स्वस्थानी ब्रतारम्भ
२१
5
पूर्णिमा
Nepali Calendar
२१
5
२०७१ पौष
२२
6
प्रतिपदा
Nepali Calendar
२२
6
२०७१ पौष
२३
7
द्वितीया
Nepali Calendar
२३
7
२०७१ पौष
२४
8
तृतिया
Nepali Calendar
२४
8
२०७१ पौष
२५
9
चतुर्थी
Nepali Calendar
२५
9
२०७१ पौष
२६
10
पञ्चमी
Nepali Calendar
२६
10
२०७१ पौष
२७
11
षष्ठी
Nepali Calendar
२७
11
२०७१ पौष
२८
12
सप्तमी
Nepali Calendar
२८
12
२०७१ पौष
२९
13
अष्ठमी
Nepali Calendar
२९
13
२०७१ पौष
३०
14
नवमी
Nepali Calendar
३०
14
२०७१ माघ
माघे संक्रान्ती
मकर संक्रान्ती
15
दशमी
Nepali Calendar
15
२०७१ माघ
षट्तिला एकादशी
16
एकादशी
Nepali Calendar
16
२०७१ माघ
17
द्वादशी
Nepali Calendar
17