Nepali Calendar
दिनहरु
२०७६ फागुन महत्वपूर्ण दिनहरु
  • २: भ्यालेन्टाइन डे
  • ७: प्रजातन्त्र दिवस
  • ९: महा शिवरात्रि
  • १२: ग्याल्बो ल्होसार
  • २५: नारी दिवस
  • २६: होली
  • २७: तराईमा होली
पूर्णिमा: २६
औंसी: ११
बिबाह: ४, ५, १३, १४, १५, १९, २५, २७, २८, २९, ३० ब्रतबन्ध: १४, १६, २३, २८ पास्नी: १४, १६, १९, २८
 
२०७६ फागुन
Feb/Mar 2020
सो
मं
बु
बि
शु
२६
9
२७
10
२८
11
२९
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
१०
22
११
23
१२
24
१३
25
१४
26
१५
27
१६
28
१७
29
१८
1
१९
2
२०
3
२१
4
२२
5
२३
6
२४
7
२५
8
२६
9
२७
10
२८
11
२९
12
३०
13
14