Nepali Calendar
दिनहरु
२०८१ आषाढ महत्वपूर्ण दिनहरु
  • १५: दहिचिउरा खाने दिन
पूर्णिमा: ८
औंसी: २१
बिबाह: ब्रतबन्ध: पास्नी:
 
२०८१ आषाढ
Jun/Jul 2024
सो
मं
बु
बि
शु
२७
9
२८
10
२९
11
३०
12
३१
13
३२
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
१०
24
११
25
१२
26
१३
27
१४
28
१५
29
१६
30
१७
1
१८
2
१९
3
२०
4
२१
5
२२
6
२३
7
२४
8
२५
9
२६
10
२७
11
२८
12
२९
13
३०
14
३१
15
16
17
18
19
20