Nepali Calendar
दिनहरु
२०७३ भाद्र महत्वपूर्ण दिनहरु
  • २: श्रावण पूर्णिमा
  • ३: गाईजात्रा
  • ९: श्री कृष्ण जन्माष्ठमी
  • १६: कुशे औंसी
  • १६: बुवाको मुख हेर्ने दिन
  • १९: वराह जयन्ती
  • २०: गणेश चतुर्थी
  • २१: ऋषि पञ्चमी
  • ३०: अनन्त चतुर्दशी
पूर्णिमा: २,३१
औंसी: १६
बिबाह: - ब्रतबन्ध: - पास्नी: ६, २९
 
२०७३ भाद्र
Aug/Sep 2016
सो
मं
बु
बि
शु
३०
14
३१
15
३२
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
१०
26
११
27
१२
28
१३
29
१४
30
१५
31
१६
1
१७
2
१८
3
१९
4
२०
5
२१
6
२२
7
२३
8
२४
9
२५
10
२६
11
२७
12
२८
13
२९
14
३०
15
३१
16
17