Nepali Calendar
दिनहरु
२०७५ मंसिर महत्वपूर्ण दिनहरु
  • ७: गुरु नानक जयन्ती
  • १७: अपाङ्ग दिवस
  • २०: बाला चतुर्दशी
  • २६: विवाह पञ्चमी
पूर्णिमा: ७
औंसी: २१
बिबाह: २९ ब्रतबन्ध: - पास्नी: ५, २८
 
२०७५ मंसिर
Nov/Dec 2018
सो
मं
बु
बि
शु
२५
11
२६
12
२७
13
२८
14
२९
15
३०
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
१०
26
११
27
१२
28
१३
29
१४
30
१५
1
१६
2
१७
3
१८
4
१९
5
२०
6
२१
7
२२
8
२३
9
२४
10
२५
11
२६
12
२७
13
२८
14
२९
15