Nepali Calendar
दिनहरु
२०७२ बैशाख महत्वपूर्ण दिनहरु
  • १: मेष संक्रान्ती
  • ५: आमाको मुख हेर्ने दिन
  • ११: लोकतन्त्र दिवस
  • १८: मजदुर दिवस
  • २१: बुद्ध जयन्ती
पूर्णिमा: २१
औंसी: ५
बिबाह: ८, ९, १४, १५, १६, १७, २०, २१, २४, २५, २६ ब्रतबन्ध: १०, १६, १७, २५ पास्नी: १०, ३०
 
२०७२ बैशाख
Apr/May 2015
सो
मं
बु
बि
शु
२९
12
३०
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
१०
23
११
24
१२
25
१३
26
१४
27
१५
28
१६
29
१७
30
१८
1
१९
2
२०
3
२१
4
२२
5
२३
6
२४
7
२५
8
२६
9
२७
10
२८
11
२९
12
३०
13
३१
14
15
16