Nepali Calendar
दिनहरु
२०७४ पौष महत्वपूर्ण दिनहरु
  • ४: तोल् ल्होसार
  • १०: क्रिसमस
  • १५: तमु ल्होसार
  • १७: नयाँ वर्ष (एडी)
  • १७: श्री स्वस्थानी पूर्णिमा
पूर्णिमा: १८
औंसी: ३
बिबाह: - ब्रतबन्ध: - पास्नी: ६, १३
 
२०७४ पौष
Dec/Jan 2017/2018
सो
मं
बु
बि
शु
२४
10
२५
11
२६
12
२७
13
२८
14
२९
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
१०
25
११
26
१२
27
१३
28
१४
29
१५
30
१६
31
१७
1
१८
2
१९
3
२०
4
२१
5
२२
6
२३
7
२४
8
२५
9
२६
10
२७
11
२८
12
२९
13
३०
14
15
16
17
18
19
20