Nepali Calendar
दिनहरु
२०७९ मंसिर महत्वपूर्ण दिनहरु
  • ६: बाला चतुर्दशी
  • १२: विवाह पञ्चमी
  • १७: अपाङ्ग दिवस
  • २२: उधौली पर्व
पूर्णिमा: २२
औंसी: ७
बिबाह: ११, १२, १६, १७, २२, २३, २७, २८ ब्रतबन्ध: - पास्नी: १२, १४, १९
 
२०७९ मंसिर
Nov/Dec 2022
सो
मं
बु
बि
शु
२७
13
२८
14
२९
15
३०
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
१०
26
११
27
१२
28
१३
29
१४
30
१५
1
१६
2
१७
3
१८
4
१९
5
२०
6
२१
7
२२
8
२३
9
२४
10
२५
11
२६
12
२७
13
२८
14
२९
15
16
17