Nepali Calendar
दिनहरु
२०७४ बैशाख महत्वपूर्ण दिनहरु
  • १: नयाँ वर्ष
  • ११: लोकतन्त्र दिवस
  • १३: आमाको मुख हेर्ने दिन
  • १६: अक्षय तृतीया
  • १८: मजदुर दिवस
  • २७: बुद्ध पूर्णिमा
पूर्णिमा: २७
औंसी: १३
बिबाह: २, ५, १७, २३, २४, २५, २६, २८, २९ ब्रतबन्ध: १७, २२, २९ पास्नी: २५, २९
 
२०७४ बैशाख
Apr/May 2017
सो
मं
बु
बि
शु
२७
9
२८
10
२९
11
३०
12
३१
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
१०
23
११
24
१२
25
१३
26
१४
27
१५
28
१६
29
१७
30
१८
1
१९
2
२०
3
२१
4
२२
5
२३
6
२४
7
२५
8
२६
9
२७
10
२८
11
२९
12
३०
13
३१
14
15
16
17
18
19
20