Nepali Calendar
दिनहरु
२०७६ कार्तिक महत्वपूर्ण दिनहरु
  • ८: धन तेरस
  • ९: काग तिहार
  • १०: लक्ष्मी पूजा
  • ११: गाई / गोरु तिहार
  • १२: भाई टिका
  • १६: छट पूजा
  • २५: फाल्गुनन्द जयन्ती
  • २६: गुरु नानक जयन्ती
पूर्णिमा: २६
औंसी: ११
बिबाह: - ब्रतबन्ध: - पास्नी: १३, २८, २९
 
२०७६ कार्तिक
Oct/Nov 2019
सो
मं
बु
बि
शु
२६
13
२७
14
२८
15
२९
16
३०
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
१०
27
११
28
१२
29
१३
30
१४
31
१५
1
१६
2
१७
3
१८
4
१९
5
२०
6
२१
7
२२
8
२३
9
२४
10
२५
11
२६
12
२७
13
२८
14
२९
15
३०
16