दिनहरु
२०७१ कार्तिक महत्वपूर्ण दिनहरु
  • ६: लक्ष्मी पुजा
  • ७: गोबर्दन पुजा
  • ८: भाई टिका
  • १२: छठ पर्व
पूर्णिमा: २०
औंसी: ६
बिबाह: - ब्रतबन्ध: - पास्नी: १३
 
२०७१ कार्तिक
Oct/Nov 2014
सो
मं
बु
बि
शु
२०७१ असोज
करवा चौथ
२६
12
चतुर्थी
Nepali Calendar
२६
12
२०७१ असोज
२७
13
पञ्चमी
Nepali Calendar
२७
13
२०७१ असोज
२८
14
षष्ठी
Nepali Calendar
२८
14
२०७१ असोज
ग्रामिण महिला दिवस
२९
15
सप्तमी
Nepali Calendar
२९
15
२०७१ असोज
खाद्य दिवस
३०
16
अष्ठमी
Nepali Calendar
३०
16
२०७१ असोज
गरिबी निवारण दिवस
३१
17
नवमी
Nepali Calendar
३१
17
२०७१ कार्तिक
तुला संक्रान्ती
18
दशमी
Nepali Calendar
18
२०७१ कार्तिक
रमा एकादशी
19
एकादशी
Nepali Calendar
19
२०७१ कार्तिक
20
द्वादशी
Nepali Calendar
20
२०७१ कार्तिक
काग तिहार
यमपंचक आरम्भ
21
त्रयोदशी
Nepali Calendar
21
२०७१ कार्तिक
कुकुर तिहार
22
चतुर्दशी
Nepali Calendar
22
२०७१ कार्तिक
लक्ष्मी पुजा
गाई तिहार
23
औंशी
Nepali Calendar
23
२०७१ कार्तिक
गोबर्दन पुजा
म्ह: पुजा
24
प्रतिपदा
Nepali Calendar
24
२०७१ कार्तिक
भाई टिका
25
द्वितीया
Nepali Calendar
25
२०७१ कार्तिक
26
तृतिया
Nepali Calendar
26
२०७१ कार्तिक
१०
27
चतुर्थी
Nepali Calendar
१०
27
२०७१ कार्तिक
११
28
पञ्चमी
Nepali Calendar
११
28
२०७१ कार्तिक
छठ पर्व
१२
29
षष्ठी
Nepali Calendar
१२
29
२०७१ कार्तिक
१३
30
सप्तमी
Nepali Calendar
१३
30
२०७१ कार्तिक
१४
31
अष्ठमी
Nepali Calendar
१४
31
२०७१ कार्तिक
१५
1
नवमी
Nepali Calendar
१५
1
२०७१ कार्तिक
कंस बध
१६
2
दशमी
Nepali Calendar
१६
2
२०७१ कार्तिक
हरिबोधिनी एकादशी
तुलसी बिबाह
१७
3
एकादशी
Nepali Calendar
१७
3
२०७१ कार्तिक
१८
4
द्वादशी
Nepali Calendar
१८
4
२०७१ कार्तिक
१९
5
त्रयोदशी
Nepali Calendar
१९
5
२०७१ कार्तिक
गुरुनानक जयन्ती
२०
6
पूर्णिमा
Nepali Calendar
२०
6
२०७१ कार्तिक
२१
7
प्रतिपदा
Nepali Calendar
२१
7
२०७१ कार्तिक
२२
8
द्वितीया
Nepali Calendar
२२
8
२०७१ कार्तिक
२३
9
तृतिया
Nepali Calendar
२३
9
२०७१ कार्तिक
२४
10
चतुर्थी
Nepali Calendar
२४
10
२०७१ कार्तिक
२५
11
पञ्चमी
Nepali Calendar
२५
11
२०७१ कार्तिक
निमुनिया दिवस
२६
12
षष्ठी
Nepali Calendar
२६
12
२०७१ कार्तिक
२७
13
सप्तमी
Nepali Calendar
२७
13
२०७१ कार्तिक
कालभैरव जयन्ती
मधुरोग दिवस
२८
14
सप्तमी
Nepali Calendar
२८
14
२०७१ कार्तिक
२९
15
अष्ठमी
Nepali Calendar
२९
15
२०७१ कार्तिक
सहनशीलता दिवस 
३०
16
नवमी
Nepali Calendar
३०
16
२०७१ मंसिर
वृश्चिक संक्रान्ती
17
दशमी
Nepali Calendar
17
२०७१ मंसिर
उत्पतिका एकादशी
18
एकादशी
Nepali Calendar
18
२०७१ मंसिर
19
द्वादशी
Nepali Calendar
19
२०७१ मंसिर
बाल दिवस 
20
त्रयोदशी
Nepali Calendar
20
२०७१ मंसिर
बाला चतुर्दशी
टेलीभिजन दिवस
21
चतुर्दशी
Nepali Calendar
21
२०७१ मंसिर
22
औंशी
Nepali Calendar
22