दिनहरु
२०७१ बैशाख महत्वपूर्ण दिनहरु
  • १: मेष संक्रान्ती
  • ११: लोकतन्त्र दिवस
  • १६: आमाको मुख हेर्ने दिन
  • १८: मजदुर दिवस
  • ३१: बुद्ध जयन्ती
पूर्णिमा: २,३१
औंसी: १६
बिबाह: २, ३, ६, ७, ९, १८, १९, २५, २७, ३० ब्रतबन्ध: १८, २१ पास्नी: ५, १९
 
२०७१ बैशाख
Apr/May 2014
सो
मं
बु
बि
शु
२०७० चैत्र
महावीर जयन्ती
३०
13
त्रयोदशी
Nepali Calendar
३०
13
२०७१ बैशाख
मेष संक्रान्ती
14
चतुर्दशी
Nepali Calendar
14
२०७१ बैशाख
हनुमान जयन्ती
देवी पूर्णिमा
15
पूर्णिमा
Nepali Calendar
15
२०७१ बैशाख
16
प्रतिपदा
Nepali Calendar
16
२०७१ बैशाख
17
द्वितीया
Nepali Calendar
17
२०७१ बैशाख
18
तृतिया
Nepali Calendar
18
२०७१ बैशाख
19
चतुर्थी
Nepali Calendar
19
२०७१ बैशाख
20
पञ्चमी
Nepali Calendar
20
२०७१ बैशाख
21
सप्तमी
Nepali Calendar
21
२०७१ बैशाख
जननी पृथ्वी दिवस
22
अष्ठमी
Nepali Calendar
22
२०७१ बैशाख
१०
23
नवमी
Nepali Calendar
१०
23
२०७१ बैशाख
लोकतन्त्र दिवस
११
24
दशमी
Nepali Calendar
११
24
२०७१ बैशाख
बरुधिनी एकादशी
मलेरिया दिवस
१२
25
एकादशी
Nepali Calendar
१२
25
२०७१ बैशाख
१३
26
द्वादशी
Nepali Calendar
१३
26
२०७१ बैशाख
१४
27
त्रयोदशी
Nepali Calendar
१४
27
२०७१ बैशाख
१५
28
चतुर्दशी
Nepali Calendar
१५
28
२०७१ बैशाख
आमाको मुख हेर्ने दिन
१६
29
औंशी
Nepali Calendar
१६
29
२०७१ बैशाख
१७
30
प्रतिपदा
Nepali Calendar
१७
30
२०७१ बैशाख
मजदुर दिवस
१८
1
द्वितीया
Nepali Calendar
१८
1
२०७१ बैशाख
अक्षय त्रितिया
परशुराम जयन्ती
१९
2
तृतिया
Nepali Calendar
१९
2
२०७१ बैशाख
प्रेस स्वतन्त्रता दिवस
२०
3
चतुर्थी
Nepali Calendar
२०
3
२०७१ बैशाख
२१
4
पञ्चमी
Nepali Calendar
२१
4
२०७१ बैशाख
२२
5
षष्ठी
Nepali Calendar
२२
5
२०७१ बैशाख
गंगा सप्तमी
२३
6
सप्तमी
Nepali Calendar
२३
6
२०७१ बैशाख
२४
7
अष्ठमी
Nepali Calendar
२४
7
२०७१ बैशाख
सिता नवमी
२५
8
नवमी
Nepali Calendar
२५
8
२०७१ बैशाख
२६
9
दशमी
Nepali Calendar
२६
9
२०७१ बैशाख
मोहिनी एकादशी
आमा दिवस 
२७
10
एकादशी
Nepali Calendar
२७
10
२०७१ बैशाख
२८
11
द्वादशी
Nepali Calendar
२८
11
२०७१ बैशाख
नर्स दिवस
२९
12
त्रयोदशी
Nepali Calendar
२९
12
२०७१ बैशाख
नरशिंह जयन्ती
पन्छी दिवस
३०
13
चतुर्दशी
Nepali Calendar
३०
13
२०७१ बैशाख
बुद्ध जयन्ती
उभौली पर्व
३१
14
पूर्णिमा
Nepali Calendar
३१
14
२०७१ जेष्ठ
नारद जयन्ती
बृष संक्रान्ती
15
प्रतिपदा
Nepali Calendar
15
२०७१ जेष्ठ
16
द्वितीया
Nepali Calendar
16
२०७१ जेष्ठ
दुरसंचार दिवस
17
तृतिया
Nepali Calendar
17