Nepali Calendar
दिनहरु
२०७३ जेष्ठ महत्वपूर्ण दिनहरु
  • १५: गणतन्त्र दिवस 
पूर्णिमा: ८
औंसी: २२
बिबाह: - ब्रतबन्ध: - पास्नी: ३, १३, १४
 
२०७३ जेष्ठ
May/Jun 2016
सो
मं
बु
बि
शु
२६
8
२७
9
२८
10
२९
11
३०
12
३१
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
१०
23
११
24
१२
25
१३
26
१४
27
१५
28
१६
29
१७
30
१८
31
१९
1
२०
2
२१
3
२२
4
२३
5
२४
6
२५
7
२६
8
२७
9
२८
10
२९
11
३०
12
३१
13
३२
14
15
16
17
18