Nepali Calendar
दिनहरु
२०७२ श्रावन महत्वपूर्ण दिनहरु
  • १५: खिर खाने दिन
  • १५: गुरु पूर्णिमा
पूर्णिमा: १५
औंसी: २९
बिबाह: - ब्रतबन्ध: - पास्नी: ७, २७
 
२०७२ श्रावन
Jul/Aug 2015
सो
मं
बु
बि
शु
२७
12
२८
13
२९
14
३०
15
३१
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
१०
26
११
27
१२
28
१३
29
१४
30
१५
31
१६
1
१७
2
१८
3
१९
4
२०
5
२१
6
२२
7
२३
8
२४
9
२५
10
२६
11
२७
12
२८
13
२९
14
३०
15
३१
16
३२
17
18
19
20
21
22