Nepali Calendar
दिनहरु
२०७२ भाद्र महत्वपूर्ण दिनहरु
  • २: नाग पंचमी
  • १२: जनै पूर्णिमा
  • १३: गाईजात्रा
  • १९: श्री कृष्ण जन्माष्ठमी
  • २७: बुवाको मुख हेर्ने दिन
  • २७: कुशे औंसी
  • ३०: हरितालीका तीज
पूर्णिमा: १२
औंसी: २७
बिबाह: - ब्रतबन्ध: - पास्नी: ४, ३०
 
२०७२ भाद्र
Aug/Sep 2015
सो
मं
बु
बि
शु
३१
16
३२
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
१०
27
११
28
१२
29
१३
30
१४
31
१५
1
१६
2
१७
3
१८
4
१९
5
२०
6
२१
7
२२
8
२३
9
२४
10
२५
11
२६
12
२७
13
२८
14
२९
15
३०
16
३१
17
18
19