Nepali Calendar
दिनहरु
२०७४ फागुन महत्वपूर्ण दिनहरु
  • २: महा शिवरात्रि
  • २: भ्यालेन्टाइन डे
  • ४: ग्याल्बो ल्होसार
  • ७: प्रजातन्त्र दिवस
  • १७: होली
  • १८: तराईमा होली
  • २४: नारी दिवस
पूर्णिमा: १८
औंसी: ३
बिबाह: ६, ११, १२, १९, २०, २२, २८, २९ ब्रतबन्ध: ६, १३, २० पास्नी: -
 
२०७४ फागुन
Feb/Mar 2018
सो
मं
बु
बि
शु
२८
11
२९
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
१०
22
११
23
१२
24
१३
25
१४
26
१५
27
१६
28
१७
1
१८
2
१९
3
२०
4
२१
5
२२
6
२३
7
२४
8
२५
9
२६
10
२७
11
२८
12
२९
13
३०
14
15
16
17