दिनहरु
२०७१ भाद्र महत्वपूर्ण दिनहरु
  • १: श्री कृष्ण जन्माष्ठमी
  • ९: कुशे औंसी
  • ९: बुवाको मुख हेर्ने दिन
  • १२: हरितालीका तीज
  • २३: ईन्द्रजत्रा
पूर्णिमा: २४
औंसी: ९
बिबाह: - ब्रतबन्ध: - पास्नी: २५, ३०
 
२०७१ भाद्र
Aug/Sep 2014
सो
मं
बु
बि
शु
२०७१ भाद्र
श्री कृष्ण जन्माष्ठमी
शिंह संक्रान्ती
17
अष्ठमी
Nepali Calendar
17
२०७१ भाद्र
18
नवमी
Nepali Calendar
18
२०७१ भाद्र
मानबता दिवस
19
नवमी
Nepali Calendar
19
२०७१ भाद्र
20
दशमी
Nepali Calendar
20
२०७१ भाद्र
अजा एकादशी
21
एकादशी
Nepali Calendar
21
२०७१ भाद्र
22
द्वादशी
Nepali Calendar
22
२०७१ भाद्र
23
त्रयोदशी
Nepali Calendar
23
२०७१ भाद्र
24
चतुर्दशी
Nepali Calendar
24
२०७१ भाद्र
बुवाको मुख हेर्ने दिन
कुशे औंसी
25
औंशी
Nepali Calendar
25
२०७१ भाद्र
१०
26
प्रतिपदा
Nepali Calendar
१०
26
२०७१ भाद्र
दर खाने दिन
११
27
द्वितीया
Nepali Calendar
११
27
२०७१ भाद्र
हरितालीका तीज
१२
28
तृतिया
Nepali Calendar
१२
28
२०७१ भाद्र
गणेश चतुर्थी
१३
29
चतुर्थी
Nepali Calendar
१३
29
२०७१ भाद्र
ॠषि पञ्चमी
१४
30
पञ्चमी
Nepali Calendar
१४
30
२०७१ भाद्र
१५
31
षष्ठी
Nepali Calendar
१५
31
२०७१ भाद्र
१६
1
सप्तमी
Nepali Calendar
१६
1
२०७१ भाद्र
राधा अष्ठमी
गौरा पर्व
१७
2
अष्ठमी
Nepali Calendar
१७
2
२०७१ भाद्र
१८
3
नवमी
Nepali Calendar
१८
3
२०७१ भाद्र
१९
4
दशमी
Nepali Calendar
१९
4
२०७१ भाद्र
हरिपरिवर्तनी एकादशी
२०
5
एकादशी
Nepali Calendar
२०
5
२०७१ भाद्र
२१
6
द्वादशी
Nepali Calendar
२१
6
२०७१ भाद्र
२२
7
त्रयोदशी
Nepali Calendar
२२
7
२०७१ भाद्र
ईन्द्रजत्रा
अनन्त चतुर्दशी
२३
8
चतुर्दशी
Nepali Calendar
२३
8
२०७१ भाद्र
सोह्रश्राद्ध आरम्भ
२४
9
पूर्णिमा
Nepali Calendar
२४
9
२०७१ भाद्र
२५
10
द्वितीया
Nepali Calendar
२५
10
२०७१ भाद्र
२६
11
तृतिया
Nepali Calendar
२६
11
२०७१ भाद्र
२७
12
चतुर्थी
Nepali Calendar
२७
12
२०७१ भाद्र
२८
13
पञ्चमी
Nepali Calendar
२८
13
२०७१ भाद्र
२९
14
षष्ठी
Nepali Calendar
२९
14
२०७१ भाद्र
३०
15
सप्तमी
Nepali Calendar
३०
15
२०७१ भाद्र
ओजोन संरक्षण दिवस
३१
16
अष्ठमी
Nepali Calendar
३१
16
२०७१ असोज
कन्या संक्रान्ती
17
नवमी
Nepali Calendar
17
२०७१ असोज
18
दशमी
Nepali Calendar
18
२०७१ असोज
इंदिरा एकादशी
19
एकादशी
Nepali Calendar
19
२०७१ असोज
20
द्वादशी
Nepali Calendar
20