Nepali Calendar
दिनहरु
२०७६ असोज महत्वपूर्ण दिनहरु
  • ३: संविधान दिवस
  • ५: जितिया पर्व
  • १२: घटस्थापना
  • १९: महा अष्ठमी
  • २०: महा नवमी
  • २१: बिजया दशमी
  • २२: पापांकुश एकादशी
  • २६: कोजाग्रत पूर्णिमा
  • ३०: करवा चौथ
पूर्णिमा: २६
औंसी: ११
बिबाह: - ब्रतबन्ध: - पास्नी: १३, १६
 
२०७६ असोज
Sep/Oct 2019
सो
मं
बु
बि
शु
२९
15
३०
16
३१
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
१०
27
११
28
१२
29
१३
30
१४
1
१५
2
१६
3
१७
4
१८
5
१९
6
२०
7
२१
8
२२
9
२३
10
२४
11
२५
12
२६
13
२७
14
२८
15
२९
16
३०
17
18
19