दिनहरु
२०७१ श्रावन महत्वपूर्ण दिनहरु
  • १५: नाग पंचमी
  • १५: खिर खाने दिन
  • २५: जनै पूर्णिमा
  • २६: गाईजात्रा
पूर्णिमा: २५
औंसी: १०
बिबाह: - ब्रतबन्ध: - पास्नी: ८, १६
 
२०७१ श्रावन
Jul/Aug 2014
सो
मं
बु
बि
शु
२०७१ आषाढ
भानु जयन्ती
२९
13
प्रतिपदा
Nepali Calendar
२९
13
२०७१ आषाढ
३०
14
द्वितीया
Nepali Calendar
३०
14
२०७१ आषाढ
३१
15
तृतिया
Nepali Calendar
३१
15
२०७१ आषाढ
३२
16
चतुर्थी
Nepali Calendar
३२
16
२०७१ श्रावन
कर्कट संक्रान्ती
17
षष्ठी
Nepali Calendar
17
२०७१ श्रावन
मण्डेला दिवस
18
सप्तमी
Nepali Calendar
18
२०७१ श्रावन
19
अष्ठमी
Nepali Calendar
19
२०७१ श्रावन
20
नवमी
Nepali Calendar
20
२०७१ श्रावन
21
दशमी
Nepali Calendar
21
२०७१ श्रावन
कामिका एकादशी
22
एकादशी
Nepali Calendar
22
२०७१ श्रावन
23
द्वादशी
Nepali Calendar
23
२०७१ श्रावन
24
त्रयोदशी
Nepali Calendar
24
२०७१ श्रावन
25
चतुर्दशी
Nepali Calendar
25
२०७१ श्रावन
१०
26
औंशी
Nepali Calendar
१०
26
२०७१ श्रावन
११
27
प्रतिपदा
Nepali Calendar
११
27
२०७१ श्रावन
ह्यापाटाइटिस दिवस
१२
28
प्रतिपदा
Nepali Calendar
१२
28
२०७१ श्रावन
१३
29
द्वितीया
Nepali Calendar
१३
29
२०७१ श्रावन
मित्रता दिवस
१४
30
चतुर्थी
Nepali Calendar
१४
30
२०७१ श्रावन
नाग पंचमी
खिर खाने दिन
१५
31
पञ्चमी
Nepali Calendar
१५
31
२०७१ श्रावन
१६
1
षष्ठी
Nepali Calendar
१६
1
२०७१ श्रावन
१७
2
सप्तमी
Nepali Calendar
१७
2
२०७१ श्रावन
१८
3
अष्ठमी
Nepali Calendar
१८
3
२०७१ श्रावन
१९
4
नवमी
Nepali Calendar
१९
4
२०७१ श्रावन
२०
5
दशमी
Nepali Calendar
२०
5
२०७१ श्रावन
पुत्रदा एकादशी
२१
6
एकादशी
Nepali Calendar
२१
6
२०७१ श्रावन
२२
7
द्वादशी
Nepali Calendar
२२
7
२०७१ श्रावन
२३
8
त्रयोदशी
Nepali Calendar
२३
8
२०७१ श्रावन
२४
9
चतुर्दशी
Nepali Calendar
२४
9
२०७१ श्रावन
जनै पूर्णिमा
रक्षा बन्धन्
२५
10
पूर्णिमा
Nepali Calendar
२५
10
२०७१ श्रावन
गाईजात्रा
२६
11
प्रतिपदा
Nepali Calendar
२६
11
२०७१ श्रावन
युवा दिवस
२७
12
द्वितीया
Nepali Calendar
२७
12
२०७१ श्रावन
२८
13
तृतिया
Nepali Calendar
२८
13
२०७१ श्रावन
२९
14
चतुर्थी
Nepali Calendar
२९
14
२०७१ श्रावन
३०
15
पञ्चमी
Nepali Calendar
३०
15
२०७१ श्रावन
३१
16
षष्ठी
Nepali Calendar
३१
16