Nepali Calendar
दिनहरु
२०७३ माघ महत्वपूर्ण दिनहरु
  • १: तिलको लड्डु खाने दिन
  • १५: सोनम् ल्होसार
  • १६: सहिद दिवस
  • १९: सरस्वती पूजा
पूर्णिमा: -
औंसी: १४
बिबाह: ३, ४, ९, ११, १९, २०, २३, २४ ब्रतबन्ध: १६ पास्नी: २१, २४, २७
 
२०७३ माघ
Jan/Feb 2017
सो
मं
बु
बि
शु
२४
8
२५
9
२६
10
२७
11
२८
12
२९
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
१०
23
११
24
१२
25
१३
26
१४
27
१५
28
१६
29
१७
30
१८
31
१९
1
२०
2
२१
3
२२
4
२३
5
२४
6
२५
7
२६
8
२७
9
२८
10
२९
11