Nepali Calendar
दिनहरु
२०७३ असोज महत्वपूर्ण दिनहरु
  • १५: नवरात्रि प्रारम्भ
  • २३: महा अष्ठमी
  • २४: महा नवमी
  • २५: बिजया दशमी
  • २६: पापांकुश एकादशी
  • २९: कोजाग्रत पूर्णिमा
पूर्णिमा: ३०
औंसी: १४
बिबाह: - ब्रतबन्ध: - पास्नी: ७
 
२०७३ असोज
Sep/Oct 2016
सो
मं
बु
बि
शु
२६
11
२७
12
२८
13
२९
14
३०
15
३१
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
१०
26
११
27
१२
28
१३
29
१४
30
१५
1
१६
2
१७
3
१८
4
१९
5
२०
6
२१
7
२२
8
२३
9
२४
10
२५
11
२६
12
२७
13
२८
14
२९
15
३०
16
17
18
19
20
21
22