Nepali Calendar
दिनहरु
२०७२ असोज महत्वपूर्ण दिनहरु
  • १०: ईन्द्रजत्रा
  • २६: घटस्थापना
पूर्णिमा: ११
औंसी: २५
बिबाह: - ब्रतबन्ध: - पास्नी: ६, १३, २०
 
२०७२ असोज
Sep/Oct 2015
सो
मं
बु
बि
शु
२७
13
२८
14
२९
15
३०
16
३१
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
१०
27
११
28
१२
29
१३
30
१४
1
१५
2
१६
3
१७
4
१८
5
१९
6
२०
7
२१
8
२२
9
२३
10
२४
11
२५
12
२६
13
२७
14
२८
15
२९
16
३०
17