Nepali Calendar
दिनहरु
२०७३ कार्तिक महत्वपूर्ण दिनहरु
  • ३: करवा चौथ
  • १२: धन तेरस
  • १२: काग तिहार
  • १३: कुकुर तिहार
  • १४: दिपावली
  • १५: गोवर्धन पूजा
  • १६: भाई टिका
  • २१: छट पूजा
पूर्णिमा: २९
औंसी: १४
बिबाह: - ब्रतबन्ध: - पास्नी: ४, १२, १७
 
२०७३ कार्तिक
Oct/Nov 2016
सो
मं
बु
बि
शु
३०
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
१०
26
११
27
१२
28
१३
29
१४
30
१५
31
१६
1
१७
2
१८
3
१९
4
२०
5
२१
6
२२
7
२३
8
२४
9
२५
10
२६
11
२७
12
२८
13
२९
14
३०
15
16
17
18
19