Nepali Calendar
दिनहरु
२०७५ बैशाख महत्वपूर्ण दिनहरु
  • १: नयाँ वर्ष
  • ३: आमाको मुख हेर्ने दिन
  • ५: अक्षय तृतीया
  • ११: लोकतन्त्र दिवस
  • १७: बुद्ध पूर्णिमा
  • १८: मजदुर दिवस
पूर्णिमा: १७
औंसी: ३
बिबाह: ५, ६, १६, २८ ब्रतबन्ध: - पास्नी: ७, १४, १९
 
२०७५ बैशाख
Apr/May 2018
सो
मं
बु
बि
शु
२५
8
२६
9
२७
10
२८
11
२९
12
३०
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
१०
23
११
24
१२
25
१३
26
१४
27
१५
28
१६
29
१७
30
१८
1
१९
2
२०
3
२१
4
२२
5
२३
6
२४
7
२५
8
२६
9
२७
10
२८
11
२९
12
३०
13
३१
14
15
16
17
18
19