Nepali Calendar
दिनहरु
२०७२ मंसिर महत्वपूर्ण दिनहरु
  • १: छठ पर्व
पूर्णिमा: ९
औंसी: २५
बिबाह: १०, ११, १६, १७, २१, २२, २६, २७, २८ ब्रतबन्ध: - पास्नी: ११, १४, २८
 
२०७२ मंसिर
Nov/Dec 2015
सो
मं
बु
बि
शु
२९
15
३०
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
१०
26
११
27
१२
28
१३
29
१४
30
१५
1
१६
2
१७
3
१८
4
१९
5
२०
6
२१
7
२२
8
२३
9
२४
10
२५
11
२६
12
२७
13
२८
14
२९
15
16
17
18
19