Nepali Calendar
दिनहरु
२०७३ मंसिर महत्वपूर्ण दिनहरु
  • १३: बाला चतुर्दशी
  • १९: विवाह पञ्चमी
  • २८: योमरी पुन्हि
पूर्णिमा: -
औंसी: १४
बिबाह: ९, १०, १५, १६, १८, २३, २४, २७, २८, २९ ब्रतबन्ध: - पास्नी: २४
 
२०७३ मंसिर
Nov/Dec 2016
सो
मं
बु
बि
शु
२८
13
२९
14
३०
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
१०
25
११
26
१२
27
१३
28
१४
29
१५
30
१६
1
१७
2
१८
3
१९
4
२०
5
२१
6
२२
7
२३
8
२४
9
२५
10
२६
11
२७
12
२८
13
२९
14
३०
15
16
17