Nepali Calendar
दिनहरु
२०७५ श्रावन महत्वपूर्ण दिनहरु
  • ११: गुरु पूर्णिमा
  • १५: खिर खाने दिन
  • २०: मित्रता दिवस
  • ३१: नाग पञ्चमी
पूर्णिमा: ११
औंसी: २६
बिबाह: - ब्रतबन्ध: - पास्नी: ३, १४, १६
 
२०७५ श्रावन
Jul/Aug 2018
सो
मं
बु
बि
शु
३१
15
३२
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
१०
26
११
27
१२
28
१३
29
१४
30
१५
31
१६
1
१७
2
१८
3
१९
4
२०
5
२१
6
२२
7
२३
8
२४
9
२५
10
२६
11
२७
12
२८
13
२९
14
३०
15
३१
16
17
18