Nepali Calendar
दिनहरु
२०७३ श्रावन महत्वपूर्ण दिनहरु
  • ४: गुरु पूर्णिमा
  • १५: खिर खाने दिन
  • २३: नाग पञ्चमी
पूर्णिमा: ४
औंसी: १८
बिबाह: - ब्रतबन्ध: - पास्नी: ६, १४
 
२०७३ श्रावन
Jul/Aug 2016
सो
मं
बु
बि
शु
२६
10
२७
11
२८
12
२९
13
३०
14
३१
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
१०
25
११
26
१२
27
१३
28
१४
29
१५
30
१६
31
१७
1
१८
2
१९
3
२०
4
२१
5
२२
6
२३
7
२४
8
२५
9
२६
10
२७
11
२८
12
२९
13
३०
14
३१
15
३२
16
17
18
19
20